Filosofisch Café Nijmegen

Donaties

Het Filosofisch Café is voor haar continuïteit afhankelijk van beurzen en donaties. Waardeert u de filosofische cafés en wil u bijdragen aan toekomstige cafés, dan kunt u daartoe een gift overmaken naar rekeningnummer NL91 INGB 0001472297 t.n.v. Stichting Filosofie & Maatschappij te Nijmegen.

Alle bedragen zijn welkom.