Filosofisch Café Nijmegen

Thema's

Redeneren door logische puzzels

De verhouding tussen mens en dier

De waarde van woede

De urgentie van humanistische waarden?

Is school goed voor je?

Het leven voltooid?

Rust op het wereldtoneel

Power for the people: Populisme of Popper?

Op zoek naar geluk?

Is alles en iedereen een machine?