Filosofisch Café Nijmegen

dinsdag 1 maart 2016

20:00 uur - Café Trianon

Europa en de crisis van de humaniteit

Te gast
Filosoof Jean-Pierre Wils
Interviewer Tim Houwen
Columnist Qader Shafiq

Met muziek van Jean-Paul Pino en een boekentafel van Boekhandel Roelants!

Het vluchtelingenvraagstuk dreigt Europa te verscheuren. De Europese Gemeenschap blijkt in geen enkel opzicht een gemeenschap te zijn, zij ontpopt zich sedert de zogenaamde Griekenland-crisis als een strategisch alliantie van economisch-financiële aard.

Ooit als een humanitair project begonnen bevindt zich de EU inmiddels in een zieltogende toestand. Een vermoeid en uitgeput continent reageert chaotisch op de vluchtelingenproblematiek: “Identitaire” bewegingen –  nationalistische, rechts-radicale en deels racistische gezindheden –  zijn attractief geworden voor een groeiend aantal burgers; daartegenover staat vaak een verontrust morel appel – een “grenzenloze” solidariteit zonder politieke agenda.

Deze twee uitersten houden zich wederzijds in leven: Het abstracte universalisme provoceert het fantasma van een oorspronkelijk “volk” en omgekeerd. Zijn wij tot machteloosheid gedwongen? Hoe kunnen wij ons moreel en politiek oriënteren in het vluchtelingendebat?    

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is benieuwd naar uw mening over en ideeën voor het Café. Vul daarom nu onze enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.