Filosofisch Café Nijmegen

dinsdag 2 mei 2017

20:00 uur - Café Trianon Nijmegen

Het leven voltooid?

Te gast

Niemand minder dan Paul van Tongeren treedt op als hoofdspreker.

Paulien Snellen zal hem interviewen.

Annemarie van Stee verzorgt deze avond de column en muziek is deze keer van Bastiaan Siemerink.

 

Ook hebben we weer een boekentafel van Boekhandel Roelants!

 

Het leven voltooid?

Bestaat er zoiets als een voltooid leven? En is dit een goede reden om dit leven te beëindigen? Mensen die hun leven voltooid vinden, zijn meestal niet ongeneeslijk ziek. Ze hebben te maken met een verlies van regie over het leven, het verlies van een doel of zingeving en soms een wegvallend sociaal netwerk en geven soms aan een levensmoeheid te ervaren. We zien de laatste tijd een debat waarin menigeen relatief positief tegenover dit idee staat. Paul van Tongeren meent echter dat we niet dood kunnen willen. Deze wens, zo beargumenteert hij, is een vergissing die geen recht doet aan wat de wil is of aan de ervaring die erachter zit.

Volgens hem is de wens om te sterven een verkeerde uitdrukking van de wil of de ervaring daarvan. We moeten het leven zelf onderscheiden van datgene waaraan iemand kan lijden in het leven. Het begrip 'voltooid leven' spreekt zichzelf tegen, aldus Van Tongeren. Iemand kan zijn eigen leven niet voltooid achten. Het is vooral een politiek framingmiddel wat de discussie de verkeerde kant op leidt en waardoor we de verkeerde conclusies trekken. Krijgen we nieuwe inzichten door een nieuw raamwerk?

 

Elke eerste dinsdag van de maand, 20.00 uur.
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

 

Het Filosofisch Café Nijmegen is benieuwd naar uw mening over en ideeën voor het Café. Vul daarom nu onze enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.