Filosofisch Café Nijmegen

dinsdag 3 november 2015

20:00 uur - Café Trianon

Is het dierlijke ons dierbaar?

Te gast
Filosoof Erno Eskens
Interviewer Jur Koksma
Columnist Bernice Bovenkerk

Met muziek van Siem en Nico en een boekentafel van Roelants!

Erno Eskens trekt verbanden tussen de groeiende aandacht voor het dierlijke in de mens en de aandacht voor andere dieren. Hij beargumenteert dat de emancipatie van kind, vrouw en slaaf vergelijkbaar is met de emancipatie van het dier. Zij horen beide tot één en dezelfde beweging. Emancipatie en lijden worden door Eskens bij elkaar gebracht. Op een (halfslachtige) wijze, vanuit het zielig vinden van de lichamelijke conditie, komt er meer aandacht voor deze groepen. 

Moeten we daarbij vooral letten op het humaan behandelen? Of is dat enkel een voortzetting van de discriminatie, en moeten we meer luisteren naar wat kinderen, vrouwen, en dieren ons daadwerkelijk te vertellen hebben? En als we dat proberen, hoe verstaan we dan een dierlijke politieke stem? 

Volg Erno Eskens op zijn reis door de tijd met mooie illustraties en luisterrijke voorbeelden.

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is benieuwd naar uw mening over en ideeën voor het Café. Vul daarom nu onze enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.