Filosofisch Café Nijmegen

dinsdag 5 april 2016

20:00 uur - Café Trianon

Over de grenzen van filosofie en architectuur?

Te gast
Architect Erik Rietveld
Interviewer Marc Slors
Columnist Paul Voestermans

Lees hier de column terug.

Met muziek van (nog niet bekend) en een boekentafel van Boekhandel Roelants!

Het is weer de maand van de filosofie! Samen met filosoof Erik Rietveld sluit het filosofisch café Nijmegen aan bij het thema ‘Over de grens‘.

Op basis van inzichten uit de filosofie, de architectuur en de sociale psychologie zoeken we naar een antwoord op de vraag: hoe verhoudt ons gedrag zich tot onze omgeving? Hoe beïnvloedt architectuur ons gebruik van de publieke ruimte? Wat kan de filosofie leren van de architectuur, en wat de architectuur van de filosofie? Kan grensoverschrijdend denken ons helpen om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen?

Deze vragen worden uitgediept aan de hand van een alledaags probleem dat ons allen raakt. We zijn een zogenaamde ‘zittende maatschappij’ geworden: we bewegen minder en minder terwijl we steeds dikker en ongezonder worden. Toch willen we niets liever dan afvallen en gezond in beweging blijven. Hoe kan dat? Hoe lossen we dat op? Kunnen we de obesitas-epidemie aanpakken met intelligente ontwerpen en architectuur? Kunnen we onze levensstijl aanpassen door onze gebouwde omgeving te veranderen?

We gaan over de grenzen van de disciplines met spreker Erik Rietveld, interviewer Marc Slors, columnist Paul Voestermans, muziek van Niekse en een boekentafel van Roelants!

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is benieuwd naar uw mening over en ideeën voor het Café. Vul daarom nu onze enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.