Filosofisch Café Nijmegen

dinsdag 2 april 2013

20:00 uur - Café Trianon

Waarom gaan we eigenlijk naar school?

Te gast:
Spreker: Wouter Sanderse
Interviewer: Jan Bransen
Columniste: Mariëlle Polman
Lees hier de column terug.

Met muziek van MiaMio en een boekentafel van Roelants!

Waarom gaan we naar school? Om onszelf zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle loopbaan? Als tegenwicht tegen deze nadruk op de economisering van onderwijs, klinkt steeds vaker het geluid dat het in het onderwijs eigenlijk om iets heel anders gaat. We gaan naar school om onszelf te vormen tot goede personen, professionals en burgers.

Maar hoe zou dit andere, ‘niet economiseerbare’ onderwijs eruit moeten zien? Volgens Wouter Sanderse, ethicus aan een lerarenopleiding, hoeven docenten er niet voor terug te deinzen om een vormende taak op zich te nemen, want ze zijn er al dagelijks mee bezig. Ze moeten vooral kritisch leren kijken naar wat ze al doen. Maar welke culturele, intellectuele en morele bagage is dan echt essentieel? Hoeveel vrijheid kunnen we scholen hierbij geven? En in hoeverre kunnen we dit aan de individuele keuze van de leraren overlaten? Wat maakt onze schooltijd waardevol?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe /
www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is benieuwd naar uw mening over en ideeën voor het Café. Vul daarom nu onze enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR.