Filosofisch Café Nijmegen

Organisatie

De filosofische cafés worden georganiseerd door een redactie bestaande uit filosofen, studenten en wetenschappelijk medewerkers van de Radboud Universiteit.

Redactieleden:

Redactieleden Filosofisch Café On Tour:

  • Lotte den Adel
  • Frank Kruijsbeek (voorzitter)
  • Judith Martens
  • Sjors Padberg
  • Annet Schijf
  • Iris van Tilburg
  • Steffan Widdershoven

Stichting Filosofie & Maatschappij

Het Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van de Stichting Filosofie & Maatschappij. De stichting is eind 2005 opgericht door Elianne Muller en Claudia de Bekker en stelt zichzelf ten doel:

“Het dichten van kloven tussen de academische filosofie en de vragen van een breder, niet-academisch geschoold publiek, om zodoende recht te doen aan die beide polen en om te laten zien dat filosoferen zowel zwaar als luchtig kan zijn – maar altijd relevant voor individu en samenleving; Het organiseren van filosofische activiteiten – te weten die activiteiten waarbinnen daadwerkelijk gefilosofeerd wordt en die als zodanig tot doel hebben belangstelling voor filosofische denkbeelden en denkwijzen te stimuleren voor een breed publiek.”

Akte Hekkelman Advocaten & Notarissen, december 2005

Bestuursleden:

  • Hans Sparreboom (voorzitter)
  • Roy Dings (secretaris)
  • Wiemer Wolthoorn (penningmeester)

Het KvK nummer van de Stichting Filosofie & Maatschappij is 09155935.

Financiers

Het Filosofisch Café Nijmegen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Samenwerkingspartners

Het Filosofisch Café Nijmegen werkt regelmatig samen met initiatieven, zoals:

Lijkt het uw school, vereniging, organisatie of bedrijf ook leuk eens samen te werken met het Filosofisch Café? Stuur dan een mailtje naar: info@filosofisch-cafe.nl.