Wat houdt het in om Nederlander te zijn?

Deze avond wordt in samenwerking met het Humanistisch Verbond georganiseerd.

Filosoof: Evert van der Zweerde
Gespreksleider: Shad Raouf
Column: Evdokia Psarra
Muziek: Hanne van Renesse
Boekentafel: Roelants

“Wat houdt het in om Nederlander te zijn?” lijkt een voor de hand liggende vraag. Zoals altijd in de filosofie gaat het mij als politiek filosoof niet om deze vraag zelf, maar om de vragen die bij deze vraag te stellen zijn. Waarom is het een vraag? Voor wie is het een vraag? Aan wie is het een vraag? Wiens vraag is het, d.w.z. wie stelt deze vraag? Wat is het belang, en voor wie of wat, van mogelijke antwoorden op de vraag? Deze “meta-vragen” brengen ons naar onderwerpen als identiteit, religie, burgerschap. Om te beginnen veronderstelt de vraag “Wat houdt het in om Nederlander te zijn?” een antwoord op een eerdere vraag: er moet immers minstens één iemand zijn die als “Nederlander” geïdentificeerd kan worden, door die iemand zelf of door anderen, wil de vraag concreet worden. De Nederlandse Grondwet, art. 2, zegt: “De wet regelt wie Nederlander is.” Stel dat minstens één menselijk persoon die binnen die verzameling valt, dan kan dat een vertrekpunt zijn. Maar: regelt de wet ook wat “Nederlander” voor iets is?

Evert van der Zweerde is hoogleraar Sociale en politieke Filosofie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Shad Raouf studeerde filosofie en is de oprichter van de podcast Vocast.live.

De entreeprijs bedraagt 3 euro. Gelieve contact af te rekenen bij binnenkomst.