De juni-aflevering van het Filosofisch Café wordt dit jaar opnieuw georganiseerd in samenwerking met het Nijmeegse Stedelijk Gymnasium.

We zullen de volgende gasten verwelkomen:
Hoofdspreker: Leon Heuts
Interviewer: Marcel Becker
De column(s) en de muziek zullen verzorgd worden door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium.

Deze vaste gast ontbreekt wederom niet: de boekentafel van Boekhandel Roelants!

— De Prestatiemaatschappij: is het ijdel om trots te zijn? —

Het antwoord op ongelijkheid is vaak herverdeling. Maar is er niet meer nodig? Leon Heuts pleit voor een morele heroriëntatie. Willen we leven in een voortdurende strijd met anderen, willen we wel meedoen met de ratrace? Deze ratrace is tekenend voor de huidige prestatiemaatschappij waarin wij leven. Waar economen als Thomas Piketty denken het probleem op te kunnen lossen met de herverdeling van kapitaal, daar gaat Leon Heuts verder. Het probleem van ongelijkheid is volgens hem de dominante betekenis van status. Is het nog wel mogelijk om onze ijdelheid om te buigen naar de trots iets te betekenen voor de samenleving als geheel?