De komende editie van het Filosofisch Café vindt, bij uitzondering, op woensdag plaats, vanwege Bevrijdingsdag op dinsdag.

De gasten van woord en noot zullen op woensdag 6 mei de volgende zijn:

Hoofdsprekers: Ciano Aydin en Jonne Hoek
Interviewer: Pieter Lemmens
Columnist: Tim Miechels
Muzikale gast: Robert Kerssies

Wederom wordt de boekentafel verzorgd door boekhandel Roelants!

Techniek en Transcendentie: water en vuur?

Onze wereld is met technologie doordrenkt. En waar verklaring, beheersing en controle aan terrein winnen, daar verdwijnen toeval, verwondering en transcendentie. Onze moderne wereld lijkt ‘onttoverd’ door de techniek.

Ciano Aydin is hoogleraar wijsgerige antropologie en techniekfilosofie aan de Universiteiten van Twente en Delft. Hij meent dat techniek en transcendentie ten onrechte als tegenstrevers worden gezien. Technologie is juist een moderne toegang tot transcendentie.

Inderdaad: ook wetenschappers kijken met verwondering naar de raadselen van de natuur. En een IVF-techniek is een ‘geschenk’ wanneer men nieuw leven niet langs natuurlijke weg krijgen kan. Maar is de technologie dan een wetenschappelijk vorm van betovering? En is onze technische toegang tot de wereld daarmee een nieuwe religie geworden?