Spreker: Monica Meijsing
Interviewer: Leon de Bruin
Columnist: Jan Eisinga
Muzikant: Sander Bisselink

Lees hier de column terug.

Wie of wat is de echte jij? Veel mensen zullen als antwoord op deze vraag een aantal karaktereigenschappen opnoemen die ze kenmerkend voor zichzelf achten – zo’n beetje als een profielschets. Daarbij lijken eigenschappen van het lichaam minder belangrijk, minder ‘echt jij’.

Na een korte schets van de filosofische posities die het denken over deze vraag in onze cultuur het meest hebben bepaald, gaan we aan de hand van een aantal gedachtenexperimenten kijken of onze intuïties daarover coherent zijn. Zou het kunnen zijn dat de ‘echte jij’ toch nog anders is dan je zelf dacht?

Monica Meijsing is filosoof en psycholoog en werkt aan het departement filosofie van de Tilburg School of Humanities and Digital Science van Tilburg University. Ze schreef onlangs het boek ‘Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoonlijke identiteit’. Interviewer en gespreksleider deze avond is Leon de Bruin. Hij is cognitiefilosoof aan de Radboud Universiteit en medeauteur van het boek ‘Ik. Filosofie van het zelf’. De column wordt uitgesproken door Jan Eisinga, afgestudeerd filosoof en voormalig redactielid van het filosofisch café. Sander Bisselink maakt muziek. Hij is filosofiestudent, muzikant en dichter.