Te gast:

Spreker: Marcel Becker
Interviewer: Maïté Tjon A Hie
Columnist: Arjen Kleinherenbrink

Met muziek van Mariska Petrovic & Nels Busch en een boekentafel van Roelants!

Hoe vaak per dag kijkt u op Facebook of Twitter? Hoe vaak kijkt u op uw smartphone als u met iemand aan tafel of in de kroeg zit? Wat vertelt u aan uw collega’s en wat deelt u op internet? Digitale en mobiele media spelen een steeds belangrijkere rol in ons alledaagse leven – met grote gevolgen voor de manier waarop we ons door de wereld bewegen en onze omgeving ervaren.

Volgens Marcel Becker, universitair docent ethiek, roepen de nieuwe technologische ontwikkelingen op media-gebied vele ethische vragen op. Hanteren we op internet andere waarden dan in de dagelijkse omgang? Of gelden op het internet dezelfde normen als ‘in het echt’, bijvoorbeeld als het gaat om liegen, een vriendschap verbreken? In welk opzicht veranderen nieuwe media de mores van privacy en vriendschap? Zijn contacten op internet en Facebook oppervlakkig? Of kunnen sociale media juist meer diepgang aan vriendschappen geven?

 

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe /
www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR.