Te gast:
Spreker: Wouter Sanderse
Interviewer: Jan Bransen
Columniste: Mariëlle Polman

Met muziek van MiaMio en een boekentafel van Roelants!

Waarom gaan we naar school? Om onszelf zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle loopbaan? Als tegenwicht tegen deze nadruk op de economisering van onderwijs, klinkt steeds vaker het geluid dat het in het onderwijs eigenlijk om iets heel anders gaat. We gaan naar school om onszelf te vormen tot goede personen, professionals en burgers.

Maar hoe zou dit andere, ‘niet economiseerbare’ onderwijs eruit moeten zien? Volgens Wouter Sanderse, ethicus aan een lerarenopleiding, hoeven docenten er niet voor terug te deinzen om een vormende taak op zich te nemen, want ze zijn er al dagelijks mee bezig. Ze moeten vooral kritisch leren kijken naar wat ze al doen. Maar welke culturele, intellectuele en morele bagage is dan echt essentieel? Hoeveel vrijheid kunnen we scholen hierbij geven? En in hoeverre kunnen we dit aan de individuele keuze van de leraren overlaten? Wat maakt onze schooltijd waardevol?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe /
www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR.