Te gast:
Filosofe Edith Brugmans
Interviewster Annemarie van Stee
Columniste Miriam Guensberg

Met muziek van Frank van Geest en een boekentafel van Roelants!

Kan filosofie helpen een beter mens te worden of is literatuur daarvoor meer geschikt? Als je in het goede leven geïnteresseerd bent, kun je dan beter een roman van Fjodor Dostojevski lezen of een betoog van Jean-Paul Sartre? De Britse filosofe en schrijfster Iris Murdoch (1919-1999) zou zeggen: doe het allebei!

Filosofe Edith Brugmans vertelt hoe Iris Murdoch via een herinterpretatie van Plato’s leer van het goede komt tot een moderne theorie over moraliteit. Daarin staat morele vervolmaking centraal. De theorie is door Murdoch enerzijds filosofisch onderbouwd met begrippen en argumenten, anderzijds met haar romans vol personages en plots. Uit deze dubbele benadering blijkt de kracht en originaliteit van Murdochs visie.

Maar wat voegt literaire fictie eigenlijk toe aan filosofie? Wat kan fictie ons vertellen over het echte leven? Kan literatuur ons leren goed te leven?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR.