Waarden in de wetenschap

Wetenschapsfilosofen denken al lang na over de rol van waarden in de wetenschap. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld speelden maatschappelijke waarden een belangrijke rol in het debat. Wetenschappers probeerden snel een oplossing te vinden voor de wereldwijde crisis. Maar waarden als ‘gezondheid, ‘vrijheid’ en ‘betaalbaarheid’ wogen zwaar mee. Hoe spelen waarden en wetenschap op elkaar in?

Op het eerste gezicht lijken het misschien appels en peren: wat hebben waarden nou met wetenschap te maken? Is de kracht van de wetenschap niet juist haar objectiviteit? Is goede wetenschap wars van waarden? Of beïnvloeden ze elkaar toch meer dan je denkt? En is dat iets goeds? Of iets slechts?

Op maandag 5 februari gaan filosofen Rosa Runhardt en Harmen Ghijsen in gesprek over de wisselwerking tussen waarden en wetenschap. Kijk, denk en discussieer mee tijdens deze avond van het Filosofisch Café!

Sprekers: Rosa Runhardt & Harmen Ghijsen

Muziek: Cassandra Onck

Rosa Runhardt werkt als docent aan de RU. Ze is wetenschapsfilosoof, gespecialiseerd in filosofie van causaliteit en filosofie van de sociale wetenschappen. Ze gebruikt filosofische analyse om sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden te verbeteren.

Harmen Ghijsen werkt ook als docent aan de RU. Hij doet onderzoek naar de interacties tussen overtuigingen, impliciete vooroordelen en de waarneming. Waarom geloven we wat we geloven en hoe kleurt dit onze waarneming? Hij stelt dat we het belang van rationele redenen niet moeten overschatten.

Cassandra Onck is zangeres, wetenschapper en schrijver. Ze studeerde op het ArtEZ conservatorium in Arnhem.