Hoofdspreker is ditmaal de humanistische denker en oud-Tweede-Kamerlid Boris van der Ham.
Interviewer Lisa Doeland
Columnist Jan Bransen

Met muziek van Kelvin Klaassen en een boekentafel van Boekhandel Roelants!

Het mei-café organiseren we samen met het Humanistisch Verbond. De avond draait rond een uiterst actueel thema: de vluchtelingencrisis. Hoe verhouden mensenrechten en humanistische waarden zich tot de vaak bittere praktijk? Krijgen politieke, economische en pragmatische overwegingen niet te veel de overhand terwijl we belangrijke waarden uit het oog verliezen?