Homoseksualiteit en islam vormen een gevoelige combinatie. De vijandige houding ten aanzien van homoseksualiteit komt moslims op stevige politieke en maatschappelijke kritiek te staan. Maar waar homoseksualiteit in Nederland ook lange tijd op zijn best ‘gedoogd’ werd, gaan tegenwoordig kritiek op de islam en de multiculturele samenleving hand in hand met een omarming van homoseksualiteit. Stefan Dudink analyseert de verschuivingen rond de rol van homoseksualiteit en islam in hedendaagse politieke en maatschappelijke debatten. Het lijkt vanzelfsprekend om de acceptatie van homoseksualiteit te verbinden aan het opeisen en ontzeggen van morele status. Maar past dit wel in een westerse democratische cultuur, waarin verschillende wereldbeelden een plek moeten krijgen?

Hoofdspreker: Stefan Dudink
Columns door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium
Interviewer: Niels Spierings

Met een boekentafel van Boekhandel Roelants en muziek van Janique & Niels!