Te gast:
Filosoof Thomas Mertens
Interviewer Cees Leijenhorst
Columnist Stefan Schevelier

Met muziek van Mariska Petrovic & The Fat Bastards en een boekentafel van Roelants!

Lees hier de column terug.

Via de actie Human Rights Tattoo werd op verschillende festivals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens letter voor letter op de huid van vrijwilligers getatoeëerd. Mensenrechten, dat klinkt goed: het recht om gevrijwaard te blijven van slavernij of foltering, om deel te nemen aan het bestuur van het land; maar ook om te participeren aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Maar is het voldoende om mensenrechten te onderschrijven? En is het voldoende voor een regering om alleen maar de mensenrechten te garanderen? Moet daar niet ook wat tegenover staan – bijvoorbeeld mensendeugden of mensenplichten?

In zijn recente boek Mens & Mensenrechten stelt rechtsfilosoof Thomas Mertens onder andere dat aandacht voor de mensenrechten te veel nadruk legt op enkel één van de kardinale deugden: rechtvaardigheid. Natuurlijk is voor een goede regering rechtvaardigheid nodig, maar waar blijven dan de andere kardinale deugden van wijsheid, moed en matigdheid? Is het voldoende om te hameren op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens? Wat betekenen de eisen van wijsheid, moedigheid en matigheid in een tijdperk dat in het teken staat van de mensenrechten? Welke eisen kunnen aan de burger worden gesteld?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR.