te gast:
Filosofe Miriam van Reijen
Interviewer Leon de Bruin
Columnist Judith Martens

Lees hier de column terug.

Met een muzikale voordracht en een boekentafel van Roelants!

Hebben we iets aan emoties? Wat is dat nu voor een vraag, zou je kunnen denken. Emoties horen er immers gewoon bij, of we dat nu leuk vinden of niet. Filosoof Miriam van Reijen meent echter van niet. Emoties zijn niet alleen vervelend, maar ook overbodig. We kunnen beter zonder.

In haar recent verschenen boek Spinoza in bedrijf benadrukt Van Reijen de motivatietheorie van Benedictus de Spinoza. In deze theorie staat het passieve en emotionele reageren tegenover het actieve handelen op basis van inzicht en rede. Emoties worden teweeggebracht door inadequate gedachten en zorgen voor nadelige neveneffecten zoals irritatie of haatgevoelens. Het is beter verstandig te leven op basis inzicht en redelijkheid. Dit is beslist een ongewoon geluid in het huidige sentimentele tijdperk. Heeft Spinoza gelijk? Hebben emoties slechts negatieve uitwerkingen op ons handelen en geluk? En kunnen we door actief handelen inderdaad de trieste passies achter ons laten en vreugdevol gelukkig worden? Kan ons verstand ons wegleiden van het lijden?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is benieuwd naar uw mening over en ideeën voor het Café. Vul daarom nu onze
enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!
Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.