Te gast:
Filosofe Katrine Smiet
Interviewer Marc Slors

Met een optreden door o.a. Mirte Hartland en Juan-Carlos Goilo (Poetry Circle Nowhere) en een boekentafel van Roelants!

In de aanloop naar het Sinterklaasfeest laaide de discussie rond de Zwarte Piet figuur hoog op. Tegenstanders hiervan noemden het een racistisch fenomeen en vroegen om een aanpassing van de Sinterklaasviering. Voorstanders herkenden zich vaak niet in de beschuldiging van racisme en meenden dat het om een onschuldige cultuuruiting ging. Maar wat bedoelen we eigenlijk met racisme en wat doen we wanneer we elkaar ‘racist’ noemen?

Filosofe Katrine Smiet van de Radboud Universiteit laat zien dat racistische ideeën niet alleen in onze expliciete overtuigingen hoeven liggen. Ongelijkheden op basis van huidskleur en afkomst kunnen ook in een samenleving verweven zijn. Bewustwording van deze structuren helpt ons om deze uit de weg te ruimen. Maar dit vraagt ook om een stevige discussie over de achtergrond van het begrip ‘ras’ en onze ideeën over aangeboren verschillen. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een diversiteit aan menselijke rassen? En wat betekent dit voor Zwarte Piet?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.