Te gast:
Filosofe Mireille Hildebrandt
Interviewer Ronald Tinnevelt
Columnist Christiaan Hillen

Lees de column hier terug.

Met muziek van Bastiaan Siemerink en een boekentafel van Roelants!

Weet u wat er allemaal over u op het internet te vinden is? Komt bij iedereen hetzelfde zoekresultaat bovenaan in Google of zijn de resultaten afhankelijk van uw woonplaats en surfgedrag? Staat u er wel eens bij stil wat bedrijven en overheden allemaal kunnen afleiden uit uw surf- en aankoopgedrag?

Het NSA debacle heeft meer dan ooit uitgewezen dat enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens van vele miljoenen mensen digitaal in allerlei systemen zijn opgeslagen. Maar het is niet altijd duidelijk wie daar toegang toe heeft en wat daarmee gebeurt. Sommige gegevens vormen gewilde handelswaar. Computerprogramma’s kunnen allerlei verbanden leggen in de vloed aan verzamelde gegevens om zo voor u het meest geschikte product te selecteren. Maar ook om te voorspellen hoe uw gezondheid zich gaat ontwikkelen en of u neiging heeft tot crimineel gedrag, bijvoorbeeld belastingfraude.

Volgens filosofe en juriste Mireille Hildebrandt miskent het maken van de traditionele scheiding tussen online en offline dat we in een nieuwe wereld leven, waar dat soort onderscheidingen steeds kunstmatiger worden. We gaan met haar in gesprek over de vraag hoe we omgaan met de kennis die uit de grote gegevensbergen wordt gemijnd. Wat heeft dat te maken met de taakverdeling tussen politiek en burger? Is het probleem opgelost als de burger ‘weer’ controle krijgt over haar gegevens? Moet de overheid het maar oplossen, of kunnen we de handel in onze gegevens met een gerust hart aan de markt overlaten?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.