In een gedachte-experiment wordt een imaginair, soms volstrekt onmogelijk scenario gebruikt om een intuïtie te toetsen, een begrip te verhelderen of om een theorie te bevestigen of te falsifiëren. Gedachte-experimenten waren al prominent aanwezig in de gehele geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de filosofie, maar hun gebruik is in de laatste jaren enorm toegenomen, vooral in de analytische filosofie.

Zijn gedachte-experimenten echt in staat om nieuwe kennis op te leveren? Wanneer kan een gedachte-experiment als succesvol worden beschouwd? Is er een fundamenteel verschil tussen filosofische en wetenschappelijke gedachte-experimenten? In haar lezing zal Carla Rita Palmerino deze vragen trachten te beantwoorden aan de hand van een analyse van gedachte-experimenten uit verschillende historische periodes.

Hoofdspreker: Carla Rita Palmerino
Interviewer: Luca Consoli
Columnist: Daphne Brandenburg
Muziek: Überhaupt (Sander Bisselink)