te gast:
Filosoof Beate Rössler (hoogleraar ethiek)
Columnist Bart Jacobs (hoogleraar computerbeveiliging)
Gespreksleider Marcel Becker

Het recht op privacy beschermt onze persoonlijke levenssfeer. Denk 
bijvoorbeeld aan de bescherming van persoonsgegevens, het recht 
vertrouwelijk te communiceren en de bescherming van het eigen lichaam 
en het gezinsleven.

De laatste jaren lijkt het er op dat steeds meer nieuwe wetten onze 
privacy beperken. Sinds 2005 bestaat er een algemene 
identificatieplicht. Er wordt op veel plekken preventief gefouilleerd 
of gebruik gemaakt van cameratoezicht. Met het oog op onze veiligheid 
worden passagiersgegevens en zoekopdrachten op internet verzameld en 
bewaard, én komt er een Elektronisch Patiënten Dossier.

Steeds meer 
mensen voelen zich daar onbehaaglijk onder. Volgens filosofe Beate 
Rössler wordt onze autonomie bedreigd. Staan inderdaad onze 
zelfstandigheid en eigenheid op het spel? Of is privacy een luxe, en een overbodig 
recht?

Iedere eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 2 euro – www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door: Forum voor Democratische Ontwikkeling en Haëlla Stichting.