Te gast:
Filosoof Sander de Boer
Interviewer Marc Slors
Columnist Jonne Hoek

Lees de column hier terug.

Met muziek van Jean-Paul Pino en een boekentafel van Roelants!

In zijn bestseller Wij zijn ons brein lost Dick Swaab het probleem van de verhouding tussen geest en lichaam op. De geest is het lichaam. Ons brein, om precies te zijn. Maar kan dat wel? Zijn wij echt alleen onze hersenen? Zijn we niet veel meer? En hoe zit het eigenlijk met de rest van ons lichaam?

Filosoof Sander de Boer (RU Groningen) neemt ons mee naar de Middeleeuwen. Toen bogen heldere denkers zich namelijk ook al over het probleem van lichaam en geest. Alleen stelden de middeleeuwers een omgekeerde vraag: ‘Natuurlijk zijn lichaam en geest een eenheid. Maar hoe kan de geest dan loskomen van het lichaam?’

Hoe kan de ziel onsterfelijk zijn en het lichaam tot stof vergaan? Spiegel die discussie aan de filosofie van vandaag, en er ontstaat volgens De Boer een vruchtbaar contrast. Zijn we tegenwoordig niet iets uit het oog verloren? Wat zijn wij eigenlijk? Wie is ons brein?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de Faculteit der FTR en Ravestein & Zwart.