Te gast zijn:

Filosoof Jan Sleutels
Interviewer Derk Venema
Columniste Linde van Schuppen

Lees hier de column terug.

Met muziek van Lola Utopia, en een boekentafel van Boekhandel Roelants!

Wanneer we nadenken over onze verre voorouders, doen we dat altijd vanuit onze huidige ervaringen en kennis. Filosoof Jan Sleutels spreekt over de verschillen in denken die over de afgelopen duizenden jaren zijn ontstaan en de implicaties daarvan.

Over de oorsprong van veel cognitieve processen zoals zelfbewustzijn bestaat geen overeenstemming. Zijn we in staat om een beeld te vormen van onze psychologische processen? En kunnen we dit alledaagse zelfbegrip gebruiken om een beeld te vormen van de psychologie van onze verre voorouders?

Verschillende studies suggereren naar aanleiding van bijvoorbeeld grot-tekeningen dat toen al de basis gelegd is voor ons moderne denken. Volgens filosoof Jan Sleutels, universitair docent aan de Universiteit Leiden, dreigt hier een Flintstones Fallacy: we projecteren ons zelfbeeld terug in het verre verleden, inclusief alle eigenaardigheden die wellicht pas recent verworven zijn. Dat leidt ertoe dat we wellicht onterecht eigenschappen als creativiteit, voorstellingsvermogen en praktisch denken toeschrijven aan onze voorouders.

Wat betekent dit voor de studie naar onze voorouders? Wat blijft over van de waarde van archeologisch en historisch onderzoek? En wat kunnen we doen om de Flintstones Fallacy te vermijden?

Elke eerste dinsdag van de maand
(behalve in juli, augustus, december, en januari: in deze maanden vinden er geen Cafés plaats)

Café Trianon – Berg en Dalseweg 33, Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij, wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR en in samenwerking met geïnteresseerde partijen.