Nogal wat hedendaagse kunst komt op velen over als shock-art: kunst louter bedoeld om het publiek te shockeren. Sommige hedendaagse werken zijn inderdaad vooral, of zelfs uitsluitend, shockerend. Er zijn zelfs werken die geen kunst genoemd kunnen worden. Hoe kun je dat uitmaken? Waarop moet je je dan baseren? Het is toch zeker niet zo dat alles wat iemand beledigt of shockeert, om die reden geen kunst is?

Rob van Gerwen, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht, gaat in op de vraag of de filosofie ons kan helpen met deze situatie om te gaan. Dat kan ze, betoogt hij, door een adequate definitie van kunst te ontwikkelen. Deze definitie van kunst helpt ons niet alleen om te begrijpen wat kunst is, maar heeft ook een normatief vermogen: ze helpt ons goede en slechte kunst van elkaar te onderscheiden en kunst beter te waarderen.