Te gast:
Filosoof Ton Derksen
Interviewer Marcel Becker
Columnist Toni van Gennip

Lees hier de column terug.

Met muziek van Dislisa en een boekentafel van Roelants!

Strafrechters worden met regelmaat geconfronteerd met lastige bewijsproblemen die hun kennis te boven gaan. Daarom laten zij zich door specialisten voorlichten, bijvoorbeeld door medici en toxicologen, DNA-deskundigen, psychologen en psychiaters en ICT-specialisten. Het recht vertrouwt op de wetenschap.

Ton Derksen is emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie. Hij heeft de afgelopen jaren aangetoond dat toepassing van wetenschappelijke expertise in strafrechtcontext mensen onterecht kan veroordelen. Daarom pleit Derksen er voor dat de strafrechtjurist zich ook moet gaan bekwamen in het vak van de toegepaste wetenschapsfilosofie.

Maar betekent dit dan dat juristen wetenschapper moeten worden? En wie geeft er dan het doorslaggevende oordeel? Is dit de rechtspraak of de wetenschap?

Elke eerste dinsdag van de maand
Café Trianon – Berg en Dalseweg 33 Nijmegen
toegang 3 euro – @filosofischcafe / www.filosofisch-cafe.nl

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door de opleiding Filosofie van de Faculteit der FTR.