Spreker: Linde van Schuppen
Interviewer: Floortje Scheepers
Columnist:  Maarten Nijsen
Muzikant: Lucky Fonz III

Velen van ons komen alleen met psychose en ‘waanzin’ in aanraking via films en boeken. De psychotische medemens wordt daarin vaak neergezet als de ultieme ‘ander’: ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Waanzin krijgt in de media vaak de rol van angstbeeld, bedreiging of fascinatie toebedeeld.

Niets is zo subjectief als een waanidee dat niemand anders gelooft of een hallucinatie die niemand anders waarneemt. Maar zijn dit soort ervaringen wel echt onbereikbaar? Of is het misschien mogelijk om psychose te begrijpen ‘van binnenuit’?

In deze editie van het Filosofisch Café gaan we op zoek naar manieren om psychotische ervaringen begrijpelijker te maken. Er wordt vooral gekeken naar de rol die verhalen daarbij kunnen spelen.

Op welke manier kunnen verhalen ons helpen een oprechte connectie te maken met iemand die een psychotische ervaring heeft? Kunnen ze ons helpen ons eigen perspectief te overstijgen? En hoe kunnen we iets doen aan het stigma dat rond dit soort psychiatrische diagnoses hangt?

Kijk, denk en chat tijdens het Filosofisch Café online mee over deze vragen. Floortje Scheepers gaat met Linde van Schuppen in gesprek. Maarten Nijssen draagt een column voor. Lucky Fonz III speelt live muziek.

Linde van Schuppen is promovendus aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek bevindt zich op het raakvlak van de narratologie, taalwetenschap en de filosofie van de psychiatrie. Ze analyseert welke rol verhalen spelen in de relatie tussen het ‘zelf’ en de (sociale) omgeving.

Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ aan het UMC Utrecht en tevens hoofd van de afdeling psychiatrie. Zij is de initiatiefnemer van de Verhalenbank; een database die verhalen bevat van patiënten, mantelzorgers en hulpverleners. Haar boek Mensen zijn ingewikkeld is pas verschenen.

Maarten Nijssen draagt een column voor. Hij had een tijd geleden een psychose en deelt zijn ervaringen.

Lucky Fonz III is singer-songwriter.