Spreker: Eva Meijer
Interviewer: Bas van Woerkum 
Columnist:  Laura Keulartz 

Een wetenschappelijk artikel herken je direct. Het heeft een typische opmaak, een gestructureerde opbouw en een wat droog aandoende uitleggerige schrijfstijl. Eerst een abstract, dan een introductie uitmondend in een onderzoeksvraag en na wat argumenten volgt de conclusie.

Deze mal functioneert in de academische wereld kennelijk als hét voertuig voor ‘waarheid’ en ‘objectiviteit’. Maar waarom is dit eigenlijk? En zouden andere stilistische vormen misschien niet veel beter geschikt kunnen zijn om bepaalde inzichten aan het licht te brengen?

Eva Meijer is filosoof en schrijver. Naast academische artikelen schrijft ze ook romans en essays. Tijdens dit Filosofisch Café vraagt zij zich af hoe deze verschillende genres zich tot elkaar verhouden.

Wanneer filosofische ideeën in de vorm van een wetenschappelijk artikel worden gegoten, worden zij helder en krijgen ze structuur. Maar er gaat ook een zekere mate van ambiguïteit, schoonheid – en zelfs waarheid – verloren, die in een vrijere literaire vorm van taal veel beter tot uiting kan komen.

Wanneer de taal te veel in een keurslijf gedrukt wordt, reduceert dit het denken tot bulletpoints en de werkelijkheid tot een Excelschema. Meijer waarschuwt daarom voor de verpowerpointisering van de filosofie.

Bepakt met haar eigen schrijverservaringen en de inzichten van filosofen als Montaigne, Descartes, Wittgenstein en Derrida denkt zij na over de verhouding tussen filosofie en fictie, waarbij zaken als taal, stijl en waarheid de revue passeren.

Kijk, denk en chat tijdens het Filosofisch Café online mee over deze vragen. Bas van Woerkum gaat met Eva Meijer in gesprek. Laura Keulartz draagt een column voor

Eva Meijer is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Ze schreef negen boeken en haar werk is vertaald in zeventien talen. Haar filosofische werk gaat vooral over taal en sociale rechtvaardigheid, waarin ze een belangrijke plek inruimt voor de politieke stem van dieren. Ze is dit jaar de auteur van het essay van de Maand van de Filosofie dat in april verschijnt.

Bas van Woerkum is promovendus cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek probeert hij beter te begrijpen hoe de specifieke zintuigen, lichamen en omgevingen van dieren hun cognitieve vermogens vormgeven. Op die manier bestrijdt hij een antropocentrische blik op cognitie bij dieren, en op cognitie in het algemeen.

Laura Keulartz studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en doet nu haar research master aan de Radboud Universiteit. Ze is ondermeer redacteur voor de bladen Splijtstof en Filosofie & praktijk.