Spreker: Norbert Peeters
Interviewer: Sanne Bloemink
Columnist:  Senne Nout
Muzikant: Pieter Veen

Toon me je tuin en ik vertel je wat je verstaat onder natuur. Neem de Franse formele tuin met haar kenmerkende geometrische aanleg en haar strenge snoei- en maaibeheer. De tuinelementen laten zien dat het ideaalbeeld van de natuur in de Verlichting er één is van menselijke overheersing over haar voortbrengselen. Alleen via cosmetische ingrepen toont de natuur haar bekoorlijke kant. De Engelse landschapstuin schotelt een tegengestelde natuuresthetiek voor, die verwantschap vertoont met de Romantiek. Hier wordt de illusie gewekt van een vrije natuur via de aanleg van meanderende waterwegen, pastorale en arcadische elementen zoals boerderijen en tempels, natuurlijke beplanting en vrije groeivormen.

In deze lezing staat Norbert stil bij de filosofie die achter deze tuintradities schuilgaat en hun relatie tot wildernis. Ook spreekt hij over een derde tuintraditie die zich maskeert als de nieuwste trend in het Nederlands natuurbeheer: ‘herwildering’. De zogenaamde ongerepte en ruige natuurgebieden die zij voortbrengt, blijken bedekt onder een dun laagje wildernis-vernis.

 

Kijk, denk en chat tijdens het Filosofisch Café online mee over tuinen, natuur(beheer) en de verhouding tussen gecultiveerde gebieden en wildernis. Sanne Bloemink gaat met Norbert Peeters in gesprek. Senne Nout draagt een column voor en Pieter Veen speelt live muziek.

Norbert Peeters noemt zichzelf botanisch filosoof. Hij schrijft boeken en artikelen op het raakvlak van de botanie en de filosofie. Samen met Wouter Oudemans schreef hij het boek Plantaardig. En zelf publiceerde hij o.a. Botanische revolutie en Rumphius’ kruidboek. Binnenkort verschijnt zijn nieuwste pennenvrucht; het essay Wildernis vernis.

Sanne Bloemink is journalist en schrijver. Ze schrijft o.a. voor de Groene Amsterdammer. Ook schreef ze het boek De wilde wereld, waarin ze onderzoekt hoe wetenschappers, engineers, kunstenaars, schrijvers en denkers proberen hun verbondenheid met de materiële omgeving te begrijpen en te ervaren.

Senne Nout is redactielid van het Filosofisch Café Nijmegen. Zij schreef een filosofische scriptie over ‘de tuin’. Zij modereert de avond en draagt een column voor.

Pieter Veen is singer-songwriter. Hij schreef voor dit café speciaal een lied dat mooi bij het thema past.