Kunnen we een fundamenteel onderscheid maken tussen ‘dieren’ en ‘mensen’? Is een mug van dezelfde categorie als een bonobo, terwijl de mens tot een heel andere categorie hoort?

Onlangs brak er veel commotie uit toen Roos Vonk (hoogleraar sociale psychologie, Radboud) de holocaust en de bio-industrie met elkaar vergeleek in een column in de NRC. Hoe kon een gestudeerd iemand het evidente verschil in waardigheid tussen mens en dier over het hoofd zien? Mannetjeshonden bijvoorbeeld bespringen midden op straat ongegeneerd vrouwtjeshonden.
Deze discussie roept een filosofische vraag op: wat is het zijnsstatuut van dieren vergeleken met mensen?

 

Te gast

Op basis van recent biologisch onderzoek en een rondgang door de geschiedenis van de filosofie gaat Cees Leijenhorst deze vraag en de ethische implicaties te lijf.

Martin Drenthen interviewt Cees en een diervriendelijke column zal voorgedragen worden door Eline Delahey.

De muziek zal verzorgd worden door James Twose.

Ook hebben we weer een boekentafel van Boekhandel Roelants!