Dansende ideeën

Filosofie van de creativiteit

Sprekers: Ruben Jacobs en Emma Linssen
Columnist: Luca Tripaldelli
Muzikanten: Harry Merry en Barend Kemper
Moderator: Kyrke Otto

?

Als je iets probeert te maken, dan werk je hard. Aan een tekst, een kunstwerk, een meubelstuk, een oplossing voor een probleem of wat dan ook. Je schept, schrapt en schaaft. Goed werk heeft tijd nodig. Maar of het uiteindelijk lukt, dat heb je niet volledig in de hand. Inspiratie komt soms tot je – en soms niet. Misschien heb je ineens een briljante inval als je onder de douche staat. Iedereen zit wel eens in een creatieve flow. Maar wat is creativiteit eigenlijk? Over die vraag denken we deze avond na.

Emma Linssen is theatermaker en filosoof en zette haar filosofische scriptie om in een script voor een theaterstuk. Door te reflecteren op dit proces, waarin abstract denkwerk samenkomt met kunst, probeert Emma vat te krijgen op de vraag of, en hoe, het creatieve verschilt van het (zogenaamd) niet-creatieve.

Filosoof Ruben Jacobs houdt zich bezig met de klimaatcrisis. Hij stelt dat we anders moeten leren denken om dit probleem aan te pakken. Ook vraagt hij zich af welke uitdagingen de ecologie stelt aan ons vermogen om creatief te denken. Wat is creativiteit? En hoe helpt creativiteit ons een complex vraagstuk als dit het hoofd te bieden?

Filosoof Luca Tripaldelli buigt zich over het werk van Friedrich Nietzsche, een filosoof die veel nadacht over wat creativiteit is. Nietzsche spreekt in termen van spelen en dansen. Helpt dit ons om een antwoord te vinden op het nihilisme? Kunnen wij op een creatieve manier tegenwicht bieden aan de zinloosheid van het bestaan en de gedachte dat er geen bovenmenselijke objectieve feiten en waarden bestaan?

Emma en Ruben trappen de avond af met een korte lezing, waarna Luca een column voordraagt. Onder leiding van Kyrke Otto, gaan de sprekers daarna met elkaar in gesprek.

Kijk, denk en discussieer mee tijdens deze editie van het Filosofisch Café! Op maandag 3 oktober om 20:00u in Café ’t Haantje (Daalseweg 19) in Nijmegen.