Hoofdspreker: Paul van Tongeren
Interview: Paulien Snellen
Column: Annemarie van Stee
Muziek: Bastiaan Siemerink

Bestaat er zoiets als een voltooid leven? En is dit een goede reden om dit leven te beëindigen? Mensen die hun leven voltooid vinden, zijn meestal niet ongeneeslijk ziek. Ze hebben te maken met een verlies van regie over het leven, het verlies van een doel of zingeving en soms een wegvallend sociaal netwerk en geven soms aan een levensmoeheid te ervaren. We zien de laatste tijd een debat waarin menigeen relatief positief tegenover dit idee staat. Paul van Tongeren meent echter dat we niet dood kunnen willen. Deze wens, zo beargumenteert hij, is een vergissing die geen recht doet aan wat de wil is of aan de ervaring die erachter zit.

Volgens hem is de wens om te sterven een verkeerde uitdrukking van de wil of de ervaring daarvan. We moeten het leven zelf onderscheiden van datgene waaraan iemand kan lijden in het leven. Het begrip ‘voltooid leven’ spreekt zichzelf tegen, aldus Van Tongeren. Iemand kan zijn eigen leven niet voltooid achten. Het is vooral een politiek framingmiddel wat de discussie de verkeerde kant op leidt en waardoor we de verkeerde conclusies trekken. Krijgen we nieuwe inzichten door een nieuw raamwerk?