Spreker: Jan Bransen
Interviewer: Rob van de Ven
Columnisten: Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium
Muziek: Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium

Leerplicht. Het leek ooit zo’n goed idee om een eind aan kinderarbeid te maken. Maar voor de leerlingen van tegenwoordig lijkt die leerplicht meer een demotiverende last dan een inspirerende kans. Wat is er gebeurd? Snapt de jongere generatie dan niet dat zij door de oudere generatie voorbereid moet worden om de zorg voor de samenleving van de ouderen over te kunnen nemen? En is onderwijs daarvoor niet simpelweg noodzakelijk?

Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, betoogt dat de ouderen van tegenwoordig er niets meer van begrijpen. Leren is volgens hem immers net als leven. Of net als gelukkig of verliefd worden. Dat kun je niet effectief organiseren. Daar bestaat geen leerplan voor. Doceren is daarom iets dat je moet proberen niet te proberen.

Rob van de Ven, filosoof en programmamaker bij Radboud Reflects, zal hem interviewen. Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium verzorgen de columns en de muziek.